PR články

Pokud budete pravidelně publikovat PR články na internetu, získáte nové relevantní a kvalitní zpětné odkazy, a to z tematicky odpovídajícího obsahu, což má velkou váhu. Tematicky související zpětné odkazy jsou jedno z hlavních kritérií řazení stránek v internetových vyhledávačích.
Čím více webů a textů bude na vaše stránky kvalitně odkazovat, tím pro vás lépe. PR články ale musí mít potřebnou formu, kvalitu, hodnotný obsah se správně volenými klíčovými slovy a dobře umístěnými zpětnými odkazy v textu.

Pravidelnost a dlouhodobost

Je velice vhodné publikovat PR články dlouhodobě a pravidelně. Získáváte tak postupně a průběžně relevantní zpětné odkazy, a tím dlouhodobě zlepšíte pozici stránek ve vyhledávačích. Nárazová nepromyšlená činnost není tak účinná.