Naše produkty Vám přináší úspory v rozpočtu

Kdo z nás by si někdy v životě neposteskl nad tím, jak je jeho rodinný rozpočet napjatý a jak vysoké jsou jeho náklady, jejichž největší částí bývají většinou náklady na bydlení a náklady na spotřebované energie. Pokud byste rádi tyto položky snížili, pak se neuchylujte k omezování spotřeby jednotlivých energií, ale zvolte raději stavební úpravy nemovitosti – například zateplení fasády.

Rozdíly ve vyúčtování jsou markantní

Existuje hned několik způsobů, jak ovlivnit výši vyúčtování za spotřebované energie. Pokud jste majitelem nemovitosti, domu, haly, firemního sídla apod., pak nejefektivnější způsob snížení částek, které za energie platíte, je zateplení fasády. Rozdíly ve vyúčtováních takzvaně „před“ a „po“ jsou více než markantní. Navíc tímto krokem přispějete i k lepšímu mikroklima v předmětné nemovitosti.